Здобутки кафедриЗ дня створення кафедра успішно пройшла процес становлення.

Розроблені, погоджені та затверджені встановленим порядком нормативно-правові документи діяльності кафедри.

У повному обсязі розроблені відповідні навчально-методичні документи, що встановлені нормативними та керівними документами.

Створена навчально-матеріальна база, яка дозволяє якісно проводити всі види занять і заходи навчального процесу.

На кафедрі поряд з традиційними методами навчання застосовуються активні методи навчання. На заняттях з навчальних дисциплін кафедри застосовується комп’ютерна техніка, використовується мультимедійна апаратура. Студенти приймають активну участь в автоматичному проектуванні вузлів і агрегатів артилерійського озброєння, що дає змогу вивчати не тільки конструкцію зразка озброєння, але й спостерігати, досліджувати сутність процесів, що протікають в його вузлах, агрегатах та пристроях.

Студенти залучаються до написання рефератів, доповідей, статей та інших методичних матеріалів з наступним обговоренням їх у навчальних групах.

Такий підхід до закріплення знань студентів показав доцільність його впровадження у навчальний процес, а саме:

 • зросла роль самого студента як особистості в здобутті нових знань;
 • зросла якість засвоєння навчального матеріалу;
 • закріпились навички в оволодінні дисциплінами кафедри.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу здійснюється на підставі нормативних актів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти стосовно підготовки військових фахівців.

За короткий час існування, команди студентів від кафедри військової підготовки брали активну участь у різних студентських змаганнях. Так успішними були виступи на змаганнях з Міжнародного гуманітарного права „Ярослав Мудрий-7” у м. Львові, організованих Міжнародним комітетом Червоного Хреста, де команда посіла 4 місце (2007р.) і 3 місце в Одесі (2008р.). На цих змаганнях студентки Сум ДУ Шаповалова Інна (2007р.) та П’ятигор Вікторія (2008р.) зайняли перші місця в номінаціях – „Кращий курсант”.

На змаганнях у м. Львів На змаганнях у м. Одеса
Вікторія П’ятигор Інна Шаповалова

За показниками діяльності у 2012 році кафедра військової підготовки зайняла І місце серед не випускових кафедр в рейтингу структурних підрозділів Сумського Державного Університету та нагороджена Дипломом.

     Диплом за видатні досягнення у винахідницькій роботі та з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності 21 квітня 2017 року отримав професор кафедри військової підготовки Сумського державного університету полковник Дерев’янчук Анатолій Йосипович. Вітаємо з досягненнями у військовій сфері.

Всеармійський конкурс "Кращий винахід року":
  В  номінації: "Ракети та артилерійські системи"

  І місце
  Корисна модель за патентом № 34134 “Спосіб визначення поправок для підготовки стрільби артилерії”
  Старший викладач кафедри військової підготовки Сумського державного університету
  працівник Збройних Сил України
  Колобилін Сергій Миколайович
 
  В  номінації: "Автомобільна техніка"

  II місце
  Комплекс винаходу за патентом № 77501 
  “Гідропневматичний амортизатор підвіски транспортного засобу” та корисної моделі за патентом № 33744 “Свічка запальна для двигуна внутрішнього згоряння”
  Лаборант кафедри військової підготовки Сумського державного університету
  працівник Збройних Сил України
  Пчелінцев Олександр Вікторович 

У конкурсі на кращий підручник, навчальний посібник для слухачів, курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.


  ІІІ місце
  За природничо-науковим напрямом – “Аналогова схемотехніка”
  видання кафедри військової підготовки Сумського державного університету;


Дипломи, якими нагороджена кафедра.                           

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір


  
Патент на корисну модель