Навчальна, методична робота

 Навчальний процес на кафедрі організовується та проводиться на підставі Законів України, інструкцій, положень і наказів МО України та МОН України, щодо організації підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів і спрямований на реалізацію змісту вищої освіти на підставі державного стандарту вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних вимог Міністерства оборони України до військових фахівців ракетних військ і артилерії та підрозділів медичного забезпечення.

На кафедрі розроблені та затверджені встановленим порядком усі навчально-методичні документи щодо підготовки військових фахівців за всіма спеціальностями.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, самостійна робота (самостійні заняття) студентів, контрольні заходи.

Практичні навички студенти набувають під час проведення групових, практичних занять, тренувань, навчальних зборів.

Самостійна робота студентів забезпечена контрольними завданнями та методичними рекомендаціями. Заняття на всіх курсах проводяться державною мовою, а з іноземними студентами англійською мовою.

Контрольні заходи включають: поточний та підсумковий.

Після завершення терміну навчання, з метою встановлення фактичної відповідності професійної підготовки випускників кафедри вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики, здійснюється випускна атестація, яку щорічно проводить випускна (державна) екзаменаційна комісія.

Як підсумок навчання на кафедрі, студенти, що пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, приймають Військову присягу, атестуються до офіцерського складу і після закінчення вищого навчального закладу наказом Міністра оборони їм присвоюється відповідне первинне офіцерське звання офіцера запасу.

Видання кафедри


Мультимедійні видання


 1. Тактична підготовка підрозділів артилерії / М.М.Ляпа, П.Є.Трофименко, Ю.І.Пушкарьов, О.В.Панченко, О.В.Алексєєв. – 2009.
 2. Міжнародне гуманітарне право. / М. М. Ляпа, М. М. Колобилін, Ю. І. Пушкарьов. – Суми: СумДУ, 2010.
 3. 152-мм самохідна гаубиця 2С3М. Артилерійська частина 2А33. Будова та дія механізмів, боєприпасів, підготовка до стрільби / Дерев'янчук А.Й., Баранова І.В., Москаленко Д.Р., Смеречинський Б.С.
 4. Будова самохідної гаубиці 2С3М та її системи : аудіовізуальний твір / А. Й. Дерев'янчук, М. Б. Шелест, В. О. Скалозубов, П. Г. Тітов. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2009.
 5. 3 D модель реактивної системи залпового вогню "Ураган" / П. І. Гайда, Р.Є. Лисиця С.С. Кирилов. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2011.
 6. 3 D модель командирської машини 1B18 / В. Є. Житник, С. М. Ралко, О. А. Расторгуєв. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2011.
 7. Вогневе ураження противника в наступі / Ю. І. Пушкарьов, О. В. Нерощин, М. М. Ляпа, П. Є. Трофименко. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2010.
 8. Вогневе ураження противника в обороні / Ю. І. Пушкарьов, О. В. Нерощин, М. М. Ляпа, П. Є. Трофименко. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2009.
 9. Розроблення інтерактивного довідника по структурі та принципу роботи далекоміру ДАК-2М / А. І. Приходько, О. І. Бойко. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2010.
 10. Розроблення інтерактивного довідника по структурі та принципу роботи комплекту гідрокомпасу 1Г25-1 / А. І. Приходько, О. С. Шустов. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки СумДУ. — Суми : СумДУ, 2010.
 11. 122-мм гаубиця Д-30 / А. Й. Дерев'янчук, Д. Р. Москаленко. — Навчальний відеофільм каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2012.
 12. 122-мм РСЗВ БМ-21 "Град" / А. Й. Дерев'янчук, Д. Р. Москаленко. — Навчальний відеофільм каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2012.
 13. Робота на закритій вогневій позиції при підготовці до ведення вогню / М. Б. Шелест. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2013.
 14. Марш артилерійських підрозділів / С. П. Латін. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2013.

 15. Тактична підготовка артилерійських підрозділів / Трофименко П.Є., Алексеєв О.В., Пушкарьов Ю.І., О.В.Панченко, Латін С.П., Ляпа М.М. - Електронний підручник. - Суми: СумДУ, 2013.

 16. Надання основній гарматі основного напрямку стрільби /Шелест М.Б., Ніколаєв О.В. — Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2016.

 17. Артилерійські підривники / Дерев’янчук А.Й. Москаленко Д.Р.— Мультимедійні матеріали каф. військової підготовки. — Суми : СумДУ, 2016. 

Підручники

 1. Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів: підручник / А. Й. Дерев'янчук. — Суми : СумДУ, 2011. — 716 с.
 2. Стрільба артилерії: підручник / Житник В.Є., Петренко В.М., Макеєв В.І. - Суми : СумДУ, 2012. 756 с.
 3. Тактична підготовка артилерійських підрозділів: підручник / Трофименко П.Є. Пушкарьов Ю.І. Панченко О.В. - Суми: СумДУ, 2012. 850с.
 4. Бойова робота артилерійских вогневих підрозділів / Трофименко П.Є.  - Суми: СумДУ, 2016. 232 с.
 5. Ballistics of Uncontrollable Aircrafts: School Book / Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Сорокоумов В.В., Макеєв В.І., Вакал А.О. – Saarbrucken, Deutsch-land: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017 р.
 6. Прилади та апаратура топогеодезичної прив’язки / Петренко В.М., Приходько А.І., Мєшков О.П. – Суми. Видавництво СумДУ, 2017, 347 с.
 7. Основи бойового застосування артилерії / Пушкарьов Ю.І., Трофименко П.Є. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2017р.

Навчальні посібники

 1. Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення: навч. посібн. /М.М. Ляпа, В.І.Макєєв, В.М.Петренко, В.Є.Житник – Суми: СумДУ, 2008. – 161 с.
 2. Бойова робота на радіолокаційних станціях: навч. пос. / М.П. Грицай, П.Є. Трофименко, С.М. Колобилін, О.П. Мєшков. – Суми: СумДУ, 2003. – 107с.
 3. Бойова робота протитанкових підрозділів: навч. пос. / М.М.Ляпа, П.Є.Трофименко, М.Б.Шелест, В.М.Петренко, П.І.Гайда. – Суми: СумДУ, 2009. – 125с.
 4. Тактична підготовка підрозділів артилерії: навч. посіб. / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. Панченко та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — 528 с.
 5. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії: навч. пос. / П. Є. Трофименко. – Суми: СумДУ, 2011. – 252с.
 6. Дії взводу управління в бою / М.М.Ляпа, П.Є.Трофименко, Ю.І.Пушкарьов, О.В.Панченко. – Суми: СумДУ, 2008. – 124 с.
 7. Дії взводу управління у наступі: навч. пос. / М.П.Грицай, П.Є.Трофименко, Ю.І.Пушкарьов, В.М.Пєхов. – Суми: СумДУ, 2003. – 82 с.
 8. Артилерійська розвідка: навч. пос. / А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко. – Суми: СумДУ, 2009. – 277 с.
 9. Методика виховної роботи у військових підрозділах: навч. пос. / В.М.Петренко . – Суми: СумДУ, 2008. – 318 с.
 10. Військова топографія: навч. пос. / А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко. Р.В. Сергієнко. – Суми: СумДУ, 2010. – 281 с.
 11. Стрільба артилерії: навч. пос. / В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник. – Суми: СумДУ, 2010. – 281 с.
 12. Організація та проведення технічної підготовки в артилерійському дивізіоні самохідних гаубиць: навч. пос. / А.Й. Дерев'янчук, В.Є. Житник, О.В. Білобров. – Суми: СумДУ, 2010. – 192с.
 13. Вогнева підготовка: навч. пос. / М.М. Ляпа, В.М. Петренко, О.І. Судніков та ін. – Суми: СумДУ, 2011. – 283с.
 14. Збірник таблиць стрільби: навч. пос. / В.М. Петренко, В.Є. Житник та ін. – Суми: СумДУ, 2011. – 300с.
 15. Артилерійське озброєння і боєприпаси : навч. пос. / А. Й. Дерев'янчук, М. Б. Шелест. – Суми: СумДУ, 2010. – 415 с.
 16. Експлуатація артилерійського озброєння: навч. пос. / А. Й. Дерев`янчук, А. О. Вакал. – Суми: СумДУ, 2010. – 132 с.
 17. Основи теорії польоту і конструкції ракет: навч. пос. / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа. - Суми: СумДУ, 2011. - 248 с.
 18. Дії взводу управління в бою: навч. пос. / П.Є.Трофименко, Ю.І.Пушкарьов, О.В.Панченко, Латін С.П. – Суми: СумДУ, 2011. – 163 с.
 19. Правила ведення робочої карти: навч. пос. / Трофименко П.Є., Панченко О.В., Пушкарьов Ю.І., Ляпа М.М. – Суми: СумДУ, 2011. – 147 с.
 20. Взвод управління, вогневий взвод у бою: навч. пос. / Трофименко П.Є. - Львів:  2012,. - 130с.
 21. Основи бойового застосування підрозділів артилерійської розвідки: навч. пос. / Трофименко П.Є. - АСВ, м. Львів:  2012,. - 440с.
 22. Метеорологічна підготовка пусків ракет і реактивних снарядів: навч. пос / Трофименко П.Є., Сай В.М., Новак Д.А. - Суми: СумДУ, 2012р,. - 171с.
 23. Організація і управління майновою та особистою безпекою підпрєиця: навч. пос. / Кривошеєв А.М. Логвиненко М.І Трофименко П.Є. - видавн. - ФОТ "Наталуха А.С.": 2012р., 176с.
 24. Бойова робота вогевих підрозділів наземної артилерії: навч. пос. / Кривошеєв А.М. Логвиненко М.І Трофименко П.Є. - видавн. АСВ, м. Львів: 2012р., 280с.
 25. Артилерійські гармати. Книга 1. Стволи і затвори: навч. пос. / Деревянчук А.Й., Гурнович А.В. - Суми СумДУ. 2013р., 193с.
 26. Застосування геоінформаційних технологій в ракетних військах і артилерії: навч. пос. / Трофименко П.Є.Кривошеєв А.М. Приходько А.І. - видавн. СумДУ. 2013р., 288с.
 27. Довідник офіцера артилерійського підрозділу: навч. пос. / Трофименко П.Є. Ляпа М.М. Латін С.П. - видавн. СумДУ, 2013р., 688с.
 28. Ураження незаконних збройних формувань підрозділами РВіА: навч. пос. / Трофименко П.Є. Ляпа М.М. Латін С.П. - видавн. Львів, 2013р., 171с.
 29. Бойова робота в протитанковій артилерії: навч. пос. / Трофименко П.Є., Латін С.П., Ляпа М.М., М.Б.Шелест. – Суми: СумДУ, 2014. – 211с.
 30. Радіаційний, хімічний, біологічний захист та інженерна підготовка артилерійських підрозділів: навч. пос. / Трофименко П.Є., Демідко Л.С., Панченко О.В. – Суми: СумДУ, 2014. – 215с.
 31. Основи артилерійської розвідки: навч. пос. / Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М. – Суми: СумДУ, 2014. –  393 с.
 32. Повсякденна діяльність командира підрозділу: навч. пос. /  Петренко В.М., Ляпа М.М., Житник В.Є., Макеєв В.І., Шевченко О.М. – Суми: СумДУ, 2014. – 450 с.
 33. Засоби підготовки та управління вогнем артилерії: навч. посіб. / В. М. Петренко М. М. Ляпа, А. І. Приходько та ін. — Суми : СумДУ, 2015. — 458 с.
 34. Основи будови таексплуатації переносних протитанкових ракетних комплексів:навч. посіб. / А.Й. Дерев’янчук, А.О. Вакал, Ю.І. Пушкарьов та ін. СумДУ м. Суми-2015.
 35. Артилерійські гармати. Частина третя. Лафети артилерійських гармат: навч.посіб. /  Дерев’янчук А.Й. Ляпа М.М СумДУ, 2015р - 205с.
 36. Блокнот командира батареї: навч. посіб. /  Сорокоумов Г.В., Демидко Л.С., Панченко О.В., Суми: Вид-во Сум ДУ, 2015р. - 125с.
 37. Блокнот командира міномета: навч. посіб. / Трофименко П.Є. Демидко Л.С. СумДУ, 2015 - 122с.
 38. Довідник командира артилерійського підрозділу: навч.посіб. / М.М. Ляпа, Ю.І. Пушкарьов, В.М. Петренко, Дерев’янчук А.Й. і інші.СумДУ м. Суми - 2015 - 311с.
 39. Засоби підготовки та управління вогнем артилерії: навч.посіб. / В.М. Петренко,М.М. Ляпа СумДУ м. Суми - 2015 - 458с.
 40. Засоби та організація зв’язку в артилерійських підрозділах: навч.посіб. / Ю.І. Пушкарьов, Л.С. Демидко, М.М. Ляпа. СумДУ м. Суми - 2015.
 41. Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії: навч. посіб./ В. М. Петренко, М. М. Ляпа, А. І. Макеєв В.І. Житник В.Є. Раскошний А.Ф.  — Суми : СумДУ, 2015. — 524 с.
 42. Методика виховної роботи у військових підрозділах: навч. посіб./ В. М. Петренко, — Суми : СумДУ, 2016. — 475 с.
 43. Основи будови та експлуатації переносних протитанкових ракетних комплексів: навч. посіб./ Дерев’янчук А.Й., Пушкарьов Ю.І., Вакал А.О., Васьківський М.І. — Суми : СумДУ, 2016. — 280 с.
 44. Основи будови та експлуатації самохідних протитанкових ракетних комплексів (9П148 "Конкурс"): навч. посіб./ Дерев’янчук А.Й., Пушкарьов Ю.І., Вакал А.О. — Суми : СумДУ, 2016. — 349 с.
 45. Бойова робота гарматної обслуги: навч. посіб. / Трофименко П.Є., Демідко Л.С., Латін С.П., Вакал А.О., Пушкарьов Ю.І. — Суми: СумДУ, 2016. — 206 с.
 46. Артилерійські гармати. навч. посіб. у 5 частинах, частина 4 "Прицільні пристрої": навч. посіб. / Дерев’янчук А.Й., Ляпа М. М. — Суми : СумДУ, 2016. — 458 с.
 47. Тактична медицина: навч. посіб. / Ляпа М.М., Шищук В.Д.,Редько С.І. — Суми: СумДУ, 2016. — 176 с.
 48. Будова та експлуатація базових машин бронетанкової техніки: навч. посіб. / Латін С.П. Матузко Б.П. – Львів: Вид-во Академії СВ, 2016р. 304 с.
 49. Транспортно-зарядна машина 9Т218: навч. посіб. / Шелест М.Б., Гайда П.І., Ніколаєв О.В. — Суми: СумДУ, 2016. — 249с.
 50. Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії: навч. посіб. / Петренко В.М. Макеєв В.І. Житник В.Є. Раскошний А.Ф. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2017р. 311 с.
 51. Дії артилерійських підрозділів у бою: навч. посіб. / Ткачук П.П. Трофименко П.Є. – Львів: Вид-во НАСВ, 2017р.
 52. Методика воєнно-ідеологічної підготовки: навч. посіб. / Петренко В.М. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2017р. 480 с.
 53. Артилерійські гармати. навч. посіб. у 5 частинах, частина 4 "Прицільні пристрої" / Дерев’янчук А.Й. Ляпа М.М. – Суми, СумДУ, 2017 р.
 54. "Основи експлуатації радіостанції HS-7800H-MP фірми "Harris" сімейства FALSONIII: навч. посіб. / Пушкарьов Ю.І. Гайда П.І. Супрун О.Ф. – Суми, СумДУ, 2017 р.

Забезпеченість літературою

Навчально-методичною літературою навчальний процес на кафедрі забезпечений у відповідності до нормативів на 100% (понад 5800 підручників, навчальних посібників, нормативних документів та іншої навчальної літератури, що відповідає розрахунку - 1 підручник (посібник) рекомендований за програмою дисципліни на 3-ох студентів).

Кафедра при організації своєї діяльності користується бібліотечним фондом загальної і навчальної бібліотек Сум ДУ. Але крім того на кафедрі створений особистий достатній фонд навчальної і таємної літератури, що дає можливість якісно готуватись проводити всі види навчальних занять згідно програми підготовки офіцерів запасу. Приміщення і їх обладнання забезпечує належне утримання та збереження загальної і таємної літератури.

Фонд навчальної літератури складає: 1050 примірників.


Фонд таємної літератури складає: 291 примірник.


Навчально-матеріальна база

Навчально матеріальна база кафедри складається:

 • з навчальних площ, до складу яких входять: лекційна аудиторія, 9 навчальних класів, з них 4 – спеціалізованих, навчальна лабораторія та методичний кабінет. Спеціалізовані класи обладнані технічними засобами навчання за специфікою відповідних напрямків підготовки;
 • навчально-лабораторних площ, навчальних корпусів та споруд, на яких встановлене технологічне та навчальне обладнання, що відповідають потребам для їх установки, демонстрації та обслуговування;
 • основних зразків озброєння та військової техніки, діючими тренажерами, технічними засобами навчання з встановлених спеціальностей підготовки.


"УРАГАН"

"ГРАД"

"АКАЦІЯ"

Д – 30

1В18

9П148 "КОНКУРС"

Укомплектованість кафедри навчальною технікою та ракетно-артилерійським озброєнням згідно штатного розкладу складає – 100%.


Навчально-матеріальна база кафедри в повному обсязі відповідає вимогам щодо підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.


Основна література, що рекомендується студентам по дисциплінах, що вивчаються

 1. Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів: підручник / А. Й. Дерев'янчук. — Суми : СумДУ, 2011. — 716 с.
 2. Стрільба артилерії: підручник / Житник В.Є., Петренко В.М., Макеєв В.І. - Суми : СумДУ, 2012. 756 с.
 3. Тактична підготовка артилерійських підрозділів: підручник / Трофименко П.Є. Пушкарьов Ю.І. Панченко О.В. - Суми: СумДУ, 2012. 850с.
 4. Боевой устав артилерии Сухопутных войськ, Часть.II „Дивизион, батарея, взвод, орудие» М.Воениздат, 1990 – 368 с.
 5. "Тактична підготовка підрозділів артилерії": навч. посіб. / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. Панченко та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — 528 с.
 6. „Дії взводу управління в бою": навч. пос. / П.Є.Трофименко, Ю.І.Пушкарьов, О.В.Панченко., Латін С.П. – Суми: СумДУ, 2011. – 163 с.
 7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина III „Взвод, відділення, танк” Вид-во „Варта”, 1995 – 236 с.
 8. „Засоби радіозв’язку командирських машин управління” Навчальний посібник. Ю.І.Свідлов, П.Є. Трофименко, О.В.Панченко, О.І.Щигло, Ю.В.Гостіщев. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2006 – 60с.
 9. „Радиостанция Р – 123М” Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Воениздат. 1987 -102с.
 10. „Інженерне обладнання районів розташування позицій ракетних та артилерійських підрозділів” Навчальний посібник. Частина І. П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.А Фінов, Г.І Клюєв. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2004 – 56с.
 11. „Указания по инженерному обеспечению боевых действий артиллерии” М: - Воениздат. 1983 – 176с.
 12. Правила стрільби і управління вогнем артилерії „Група, дивізіон, батарея, взвод, гармата – К: Вид-во „Варта”, 2008 – 304с.
 13. „Стрільба артилерії”. Навчальний посібник. В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 281 с.
 14. Курс підготовки артилерії ЗСУ „КПА-2007” /Артилерійська бригада, полк, бригадна артилерійська група/, дивізіон, батарея, взвод, гармата/ К: Вид-во „Віпол”, 2007 – 144с.
 15. „Балістична підготовка стрільби, методи і засоби її удосконалення”. Навчальний посібник. М.М.Ляпа, В.М.Петренко, В.І.Макєєв, В.Є Житник. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2008 – 161с.
 16. „Методика виховної роботи у військових підрозділах”. Навчальний посібник. В.М.Петренко. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2008 – 318с.
 17. „Бойова робота на радіолокаційних станціях”: навч. пос. / М.П. Грицай, П.Є. Трофименко, С.М. Колобилін, О.П. Мєшков. – Суми: СумДУ, 2003. – 107с.
 18. „Бойова робота в протитанковій артилерії”: навч. пос. / П.Є.Трофименко, С.П. Латін, М.М. Ляпа, М.Б.Шелест. – Суми: СумДУ, 2014. – 211с.
 19. „Бойова робота вогневих підрозділів артилерії”: навч. пос. / П. Є. Трофименко. – Суми: СумДУ, 2011. – 252с.
 20. „Руководство по бойовой роботы подразделений оптической разведки артилерии”. Воениздат.-1980 року.
 21. „Артилерійська розвідка” Навчальний посібник. А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2009 – 277с.
 22. „Військова топографія” Навчальний посібник. А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко, Р.В. Сергієнко. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2010 – 281с.
 23. “Руководство по работе груп самопривязки артиллерийских подразделений”. Учебное пособие М: - Воениздат. 1982 – 212с.
 24. “Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений РВ и А Сухопутных войск. Учебное пособие М: - Воениздат. 1985.
 25. „Організація та проведення технічної підготовки в артилерійському дивізіоні самохідних гаубиць”. Навчальний посібник. А.Й. Дерев'янчук, В.Є. Житник, О.В. Білобров. Суми: Вид-во Сум ДУ, 2010 – 192с.
 26. “Міжнародне гуманітарне право” Мультимедійне видання. М. М. Ляпа, М. М. Колобилін, Ю. І. Пушкарьов. – Суми: СумДУ, 2010.
 27. „Артилерійське озброєння і боєприпаси” Навчальний посібник. А. Й. Дерев'янчук, М. Б. Шелест. – Суми: СумДУ, 2010. – 415 с.
 28. „Експлуатація артилерійського озброєння” Навчальний посібник. А. Й. Дерев'янчук, А. О. Вакал. – Суми: СумДУ, 2011. – 132 с.
 29. „Вогнева підготовка” Навчальний посібник. М.М. Ляпа, В.М. Петренко, О.І. Судніков та ін. – Суми: СумДУ, 2011. – 283 с.
 30. „Основи теорії польоту і конструкції ракет” Навчальний посібник. П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа. — Суми : СумДУ, 2011. — 248 с.
 31. Правила ведення робочої карти артилерії: навч. посіб. / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. Панченко, М.М. Ляпа. — Суми : СумДУ, 2011. — 147 с.
 32. Метеорологічна підготовка пусків ракет і реактивних снарядів: навч. пос / Трофименко П.Є., Сай В.М., Овчінніков В.О. - Суми: СумДУ, 2012р,. - 171с.
 33. Артилерійські гармати. Книга 1. Стволи і затвори: навч. пос. / Трофименко П.Є. Ляпа М.М. Деревянчук А.Й. - Суми СумДУ. 2013р., 193с.
 34. Застосування геоінформаційних технологій в ракетних військах і артилерії: навч. пос. / Трофименко П.Є.Кривошеєв А.М. Приходько А.І. - видавн. СумДУ. 2013р., 288с.
 35. Довідник офіцера артилерійського підрозділу: навч. пос. / Трофименко П.Є. Ляпа М.М. Латін С.П. - видавн. СумДУ, 2013р., 688с.
 36. Тактична підготовка артилерійських підрозділів: електронний підручник / П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, С. П. Латін та ін. — Суми, 2013.
 37. Радіаційний, хімічний, біологічний захист та інженерна підготовка артилерійських підрозділів: навч. пос. / Трофименко П.Є., Демідко Л.С., Панченко О.В. – Суми: СумДУ, 2014. – 215с.
 38. Основи артилерійської розвідки: навч. пос. / Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М. – Суми: СумДУ, 2014. – 393 с.
 39. Повсякденна діяльність командира підрозділу: навч. пос. / Петренко В.М., Ляпа М.М., Житник В.Є., Макеєв В.І., Шевченко О.М. – Суми: СумДУ, 2015. – 450 с.
 40. Засоби підготовки та управління вогнем артилерії: навч. посіб./ В. М. Петренко, М. М. Ляпа, А. І. Приходько та ін. — Суми : СумДУ, 2015. — 458 с.
 41. Основи будови таексплуатації переносних протитанкових ракетних комплексів:навч. посіб. / А.Й. Дерев’янчук, А.О. Вакал, Ю.І. Пушкарьов та ін. СумДУ м. Суми-2015.
 42. Артилерійські гармати. Частина третя. Лафети артилерійських гармат: навч.посіб. /  Дерев’янчук А.Й. Ляпа М.М СумДУ, 2015р - 205с.
 43. Блокнот командира батареї: навч. посіб. /  Сорокоумов Г.В., Демидко Л.С., Панченко О.В., Суми: Вид-во Сум ДУ, 2015р. - 125с.
 44. Блокнот командира міномета: навч. посіб. / Трофименко П.Є. Демидко Л.С. СумДУ, 2015 - 122с.
 45. Довідник командира артилерійського підрозділу: навч.посіб. / М.М. Ляпа, Ю.І. Пушкарьов, В.М. Петренко, Дерев’янчук А.Й. і інші.СумДУ м. Суми - 2015 - 311с.
 46. Засоби підготовки та управління вогнем артилерії: навч.посіб. / В.М. Петренко,М.М. Ляпа СумДУ м. Суми - 2015 - 458с.
 47. Засоби та організація зв’язку в артилерійських підрозділах: навч.посіб. / Ю.І. Пушкарьов, Л.С. Демидко, М.М. Ляпа. СумДУ м. Суми - 2015
 48. Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії: навч. посіб./ В. М. Петренко, М. М. Ляпа, А. І. Макеєв В.І. Житник В.Є. Раскошний А.Ф. — Суми : СумДУ, 2015. — 524 с.
 49. Методика виховної роботи у військових підрозділах: навч. посіб./ В. М. Петренко, — Суми : СумДУ, 2016. — 475 с.
 50. Основи будови та експлуатації переносних протитанкових ракетних комплексів: навч. посіб./ Дерев’янчук А.Й., Пушкарьов Ю.І., Вакал А.О., Васьківський М.І. — Суми : СумДУ, 2016. — 280 с.
 51. Основи будови та експлуатації самохідних протитанкових ракетних комплексів (9П148 "Конкурс"): навч. посіб./ Дерев’янчук А.Й., Пушкарьов Ю.І., Вакал А.О. — Суми : СумДУ, 2016. — 349 с.
 52. Бойова робота гарматної обслуги: навч. посіб. / Трофименко П.Є., Демідко Л.С., Латін С.П., Вакал А.О., Пушкарьов Ю.І. — Суми: СумДУ, 2016. — 206 с.
 53. Артилерійські гармати. навч. посіб. у 5 частинах, частина 4 "Прицільні пристрої": навч. посіб. / Дерев’янчук А.Й., Ляпа М. М. — Суми : СумДУ, 2016. — 458 с.
 54. Тактична медицина: навч. посіб. / Ляпа М.М., Шищук В.Д.,Редько С.І. — Суми: СумДУ, 2016. — 176 с.
 55. Транспортно-зарядна машина 9Т218: навч. посіб. / Шелест М.Б., Гайда П.І., Ніколаєв О.В. — Суми: СумДУ, 2016. — 249с.
 56. Будова та експлуатація базових машин бронетанкової техніки: навч. посіб. / Латін С.П. Матузко Б.П. – Львів: Вид-во Академії СВ, 2016 р. 304 с.
 57. Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії: навч. посіб. / Петренко В.М. Макеєв В.І. Житник В.Є. Раскошний А.Ф. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2017 р. 311 с.
 58. Дії артилерійських підрозділів у бою: навч. посіб. / Ткачук П.П. Трофименко П.Є. – Львів: Вид-во НАСВ, 2017р.
 59. Методика воєнно-ідеологічної підготовки: навч. посіб. / Петренко В.М. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2017р. 480 с.
 60. Артилерійські гармати. навч. посіб. у 5 частинах, частина 4 "Прицільні пристрої" / Дерев’янчук А.Й. Ляпа М.М. – Суми, СумДУ, 2017 р.
 61. "Основи експлуатації радіостанції HS-7800H-MP фірми "Harris" сімейства FALSONIII: навч. посіб. / Пушкарьов Ю.І. Гайда П.І. Супрун О.Ф. – Суми, СумДУ, 2017 р.