СЛУЖБА ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ        Якщо Ви вирішили присвятити своє життя служінню Батьківщині в Збройних силах України на посадах осіб офіцерського складу, Вам необхідно ознайомиться з: - нормативно-правовою базою проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу; - соціальним та правовим захистом військовослужбовців та членів їхніх сімей. Заповнити анкету, якщо Ви виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб офіцерського складу і надіслати її на E-mail: contract_officer@ukr.net
     Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки, правила укладання контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153/2008 (зі змінами та доповненнями). 

        Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Офіцери мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. 

   Офіцери та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються житлові приміщення для постійного проживання.
       Щомісячне отримання грошового забезпечення на первинних офіцерських посадах складає від 9000 грн. До складу грошового забезпечення входять: -посадовий оклад, оклад за військовим званням; -щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); -одноразові додаткові види грошового забезпечення. 

      Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей визначаються Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 року N 2011-XII (зі змінами та доповненнями). 


Контактний телефон з питань прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

(044) 454-44-49
(044) 454-45-45.