Наукова робота


Основними видами наукової і науково-технічної діяльності кафедри є:


 • наукова робота;
 • науково-організаційна робота;
 • наукове супроводження впровадження результатів наукової роботи.

Основними завданнями наукової і науково-технічної діяльності кафедри є:


 • проведення наукових досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва Збройних Сил України, підвищення їх боєздатності, розвитку форм і способів підготовки, застосування та всебічного забезпечення Сухопутних військ, створення принципово нових зразків озброєння та військової техніки, виховання і підготовки офіцерських кадрів;
 • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій, створення нових видів озброєння та військової техніки;
 • організація інформаційно-рекламної і видавничої діяльності для пропаганди досягнень учених кафедри шляхом видання монографій, підручників та інших наукових робіт;
 • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання.

Прикладом плідної наукової діяльності кафедри є договір між Харківським КБ машинобудування ім. Морозова та Сумським державним університетом про наукову співпрацю щодо проведення наукових досліджень з розробки перспективних та модернізації існуючих зразків озброєння і військової техніки в інтересах військово-промислового комплексу України.

Кафедра забезпечена необхідною кількістю персональними електронно-обчислювальними машинами, що дає можливість впроваджувати новітні методи навчання і засвоєння вивчаємого матеріалу.


Навчально-матеріальна база кафедри в повному обсязі відповідає вимогам щодо підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

У науковій роботі кафедри приймають участь як науково-педагогічні працівники так і студенти що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.


Наукова робота студентів проводиться у тісному зв’язку з навчальним процесом, основною метою якої є підвищення професійного рівня студентів і допомагає їм більш детально та глибоко вивчати навчальний матеріал з дисциплін навчання.

Як результатом ефективної роботи колективу кафедри є друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі військових наук та національної безпеки, яке зайняв студент кафедри військової підготовки у 2015 році.


Наявний науковий потенціал кафедри військової підготовки та перші результати співпраці науковців, надає впевненості у ефективному співробітництві в майбутньому.Основні наукові публікації кафедри.


 1. Макеев В.І. Ляпа М.М. Трофименко П.Є. Латін С.П. Методика визначення поправок на не лінійність і взаємний вплив збуджуючих факторів  Видавн. інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова - "Электронное моделирование", м. Київ, №1, 2012р., с. 56-67.
 2. Шелест М.Б. Гайда П.І. Проблеми вітроенергетики на Сумщині Вісник СНАУ, м.Суми, випуск 8(23), 2012р., с. 68-72.
 3. Деревянчук А.Й. Колобилін С.М. Пушкарьов Ю.І. Підвищення ефективності вогневого ураження противника прямим, напівпрямим наведенням та з закритих вогневих позицій  Збірник наукових праць Національного університету оборони України м. Київ, № 2(108).2012р. с. 188-195.
 4. Демидко Л.С. Стаття на спеціальну тему Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ, м. Київ, №7, 2012р., с. 58-69.
 5. Дерев'янчук А.Й. Москаленко Д.Р. Горяйнов Д.Ю. Підхід до створення систем автоматизованої оцінки знань з використанням сучасних інформаційних технологій Збірник наукових праць Національного університету оборони України, м. Київ №4  (29),  2012р. с. 11-17.
 6. Дерев'янчук А.Й. Підвищення ефективності складних процесів у машинобудуванні  Збірник наукових праць Харківського державного технічного університету сільського господарства Мінагрополітики України, м. Харків, 2012р., № 12, с. 137-141.
 7. Дерев'янчук А.Й. Підвищення кваліфікації в світлі сучасних інформаційних технологій, які здійснюють підготовку військових фахівців Вісник Національного університету оборони України ,  м.Київґ. №4 (29),  2012р., С. 28-32. 
 8. Дерев'янчук А.Й. Мультимедійні віртуальні тренажери, як фактор формування партнерської освіти при підготовці  офіцерів запасу в університетах  "Імідж сучасного педагога”, м. Полтава, №2, 2012, с. 41-45.
 9. Житник В.Є. Петренко В.М.Методика розрахунку «ваги» окремих джерел помилок під час стрільби реактивними снарядами «Збірник наукових праць ХУПС» – м.Харків, 2012р., № 3 (32), с. 7-10.
 10. Дерев'янчук А.Й. Вдосконалення підготовки офіцерів запасу з використанням комп"ютерних технологій "Імідж сучасного педагога”, м. Полтава, №8, 2012, с. 18-21.
 11. Дерев'янчук А.Й. Кого вчимо, як вчимо, хто вчить?  Вісник Національного університету оборони України , м.Київ, №6 (29),  2012р., с. 57-63
 12. Пушкарьов Ю.І. Выполнение в директивный срок комплекса работ по автоматизированной конвейерной сборке самолета с пересмотром топологии сетевого графика „Открытые информ. и компьютерные интегр.технологии”. Сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета,  г. Харьков, № 58, 2013р., с.13-20
 13. Пушкарьов Ю.І. Демидко Л.С. Трофименко П.Є. Шляхи удосконалення форм і способів бойової підготовки  частин і підрозділів Сухопутних військ. Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ, м. Київ, № 48, 2013р., с. 73-77
 14. Трофименко П.Є. Структура вогневого ураження противника засобами артилерії в наступі „Системи озброєння і військова техніка”,  м.Харків, № 1(33), 2013р., с. 32-36
 15. Макеєв В.І. Мєшков О.П. Латін С.П. Способы учета влияния температуры реактивного заряда на полет летательны аппаратов„Системи озброєння і військова техніка”,  м.Харків, № 1(33), 2013р., с. 27-31
 16. Петренко В.М. Макеєв В.І. Раскошний А.Ф. Використання елементів дистанційного навчання під час підготовки офіцерів запасу. Збірник "Військова освіта" Національного університету оборони України, м. Київ, №1  (27),  2013р., с. 131-138
 17. Пушкарьов Ю.І. Інтервенція в Лівії. Збірник наукових праць національного університету оборони України, м. Харків, 2012р., № 2 (108), с. 87-93.
 18. Дерев’янчук А.Й. Баранова І.В. Горяйнов Д.Ю. Москаленко Д.Р. Підхід до створення адаптивних систем оцінювання знань при підготовці військових спеціалістів. «Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони», м. Київ, 2013 р. № 2(17), с. 115-118.
 19. Макеєв В.І. Трофименко П.Є. Эффективность использования информационных летательных аппаратов с GPS-трекером. "Электронное моделирование", м. Київ, №2, 2013р., с. 109-118            
 20. Макеєв В.І. Житник В.Є  Петренко В.М. Визначення установок для стрільби на основі рішення СДУ руху літальних апаратів "Системи озброєння і військова техніка", м. Харків №2 (34), 2013р., с.32-39
 21. Макеєв В.І. Трофименко П.Є. О выборе конструктивных параметров летательных аппаратов. "Прикладная механика", м. Київ, 2013р., том 5 (49), с. 96-107
 22. Дерев'янчук А.Й. Житник В.Є. Оцінка ефективності застосування бронежилетів для захисту обслуги артилерійської гармати "Труди Університету", м.Київ,2013р., № 5 (119), с. 174-178Дерев'янчук А.Й. Визначення показників рівня засвоєня навчального матеріалу при вивченні військовотехнічних дисциплін "Військова освіта". Збірник наукових праць., м.Київ,  № 1 (27), 2013р., с. 25-29
 23. Дерев'янчук А.Й. Москаленко Д.Р. Визначення показників рівня засвоєння навчального матеріалу під час вивчення військово-технічних дисциплін. «Сучасні інформаційні технології», м.Київ, № 3, 2013р.
 24. Макеєв В.І. Пушкарьов Ю.І. К задаче выбора параметров работы реактивного двигателя на твердом топливе неуправляемых летательных аппаратов „Авиационная техника”. ККГУ им. Туполева, г. Казань, том 56, 4-е издание, 2013р. с.344-353
 25. Макеєв В.І.Пушкарьов Ю.І. Choice of working parameters of a solid-fuol jet enjine of unquided aircraft Russian Aeronavtics Volume 56, essu 4, october 2014. Paqes 344-353
 26. Демидко Л.С.Пушкарьов Ю.І.Трофименко П.Є. Перспективи розвитку засобів ураження майбутнього "Системи озброєння і військова техніка", м. Харків, ХУПС, №2, 2014р., с. 82-86.
 27. Макеєв В.І.Пушкарьов Ю.І.Рух центру ваги некерованої ракети на активній ділянці траекторії "Збірник наукових праць", м. Харків, ХУПС, №2, 2014р., с. 8-13.
 28. Латін С.П. Трофименко П.Є.Полкова артилерія армій СРСР та Німеччини на початку та в ході Великої Вітчизняної війни "Системи озброєння і військова техніка", м. Харків, ХУПС, №3 (39), 2014р., с. 166-171.
 29. Трофименко П.Є.Демидко Л.С.Ляпа М.М.Панченко О.В.Шляхи удосконалення системи підготовки військового резерву "Військова освіта". Збірник наукових праць, м. Київ, НУОУ, №1(29), 2014р., с. 143-153.
 30. Вакал А.О.Тенденции развития самоходно-артиллерийских систем ведущих в военном отношении стран мира "Озброєння і військова техніка", м. Київ, ЦНДИ ОВТ, №1, 2014р., с. 19-24.
 31. Москаленко Д.Р.Дерев'янчук А.Й. Інформаційне забезпечення вивчення військово-технічних дисциплін "Військова освіта". Збірник наукових праць, м. Київ, НУОУ, №1(29), 2014р., с. 95-101.
 32. Макеєв В.І. Раскошний А.Ф. Петренко В.М.Спосіб визначення установок для стрільби РСЗВ "Системи озброєння і військова техніка", м. Харків, ХУПС, №2 (38), 2014р., с. 16-19.
 33. Дерев'янчук А.Й.Підхід до проектування артилерійських комплексів з використанням комп"ютерних технологій "Труди університету", м. Київ, НУОУ, №3 (124), 2014р., с. 141-147.
 34. Дерев'янчук А.Й. Москаленко Д.Р.Доцільність використання 3Д графіки під час підготовки військових спеціалістів "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, НУОУ, №3 (20), 2014р., с. 119-124.
 35. Супрун В.Ф.Дерев'янчук А.Й.Мотивація і стимулювання студентів кафедри військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням "Імидж сучасного педагога", м. Полтава, ПНПУ, №7 (146), 2014р., с. 24-27.
 36. Супрун В.Ф.Дерев'янчук А.Й. Проблеми підготовки студентів військових кафедр: мотиваційний вибір "Військова освіта". Збірник наукових праць, м. Київ, НУОУ, №2(30), 2014р., с. 68-101.
 37. Житник В.Є.Оцінка ефективності застосування артилерійських снарядів постановників перешкод засобам зв'язку "Збірник наукових праць", м. Харків, ХУПС, №4(41), 2014р., с. 71-74.
 38. Макєєв В.І.,Пушкарьов Ю.І.„The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts”.UDC623.463.2DOI:10.15587/2313-8416.2015.35894623.463.2журнал„ScienceRise”Том 1, № 1/2(6).(2015)
 39. Макєєв В.І.,Пушкарьов Ю.І.,Воронько В.В.„Коректування вогню з використанням перспективної балістичної станції” Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, Випуск № 3/2 ХУПСм. Харків – 2015 
 40. Дерев’янчук А.Й.,Пушкарьов Ю.І.,Вакал А.О.„Аналіз сучасного стану бойових комплектів до артилерійських системУДК 355. 424.3 (075.8)„Збірник наукових праць”Національного університету оборони України№ 12. м. Київ - 2015
 41. The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts”. Макєєв В.І., Пушкарьов Ю.ІUDC 623.463.2DOI: 10.15587/2313-8416.2015.35894 623.463.2 (2015)
 42. Коректування вогню з використанням перспективної балістичної станції”. Макєєв В.І. Пушкарьов Ю.І.,Воронько В.В. МО України, УДК 623.465„Збірник наукових праць”Харківського університету Повітряних Сил, Випуск
 43. Аналіз сучасного стану бойових комплектів до артилерійських систем”. Дерев’янчук А.Й.,Пушкарьов Ю.І.,Вакал А.О. УДК 355. 424.3 (075.8)„Збірник наукових праць”Національного університету оборони України№ 12. м. Київ - 2015
 44. Влияния ветра на полет неуправляемых летальных аппаратов”Макєєв В.І., Пушкарьов Ю.І. УДК 623.463.2, м. Харків - 2015
 45. Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби” Макеєв В.І.,Пушкарьов Ю.І.,Мартиненко С.А.,Пономаренко С.О. „Технологія будівництва”Центральний науково-дослідний інститут космічної галузі України№ 4/1 м. Київ - 2015
 46. Застосування високоточної зброї - складова досягнення перемоги у збройній боротьбі Трофименко П.Є. Демидко Л.С. "Озброєння і військова техніка", м. Київ, ЦНДИ ОВТ, №1, 2015р., с. 12-21.
 47. Напрями удосконалення вітчизняних реактивних систем залпового вогню Демидко Л.С., Демидко Д.Л. «Системи озброєння і військова техніка» – Харків, 2015. – № 1. (41) – С. 75 ‒ 78
 48. Формування інформатичних компетентностей під час навчання студентів педагогічних спеціальностей Алєксєєв О. М., Король О.М. «Науковий часопис» – К.: НПУ, 2015р. – №17 (24). – С. 81 – 86.
 49. Шляхи покращення екологічної обстановки під час утилізації озброєння, Сорокоумов Г.В.,Остапова О.П. «Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ» Харків, 2015р. – № 1 (18).
 50. Облік зміщення центра групування снарядів унаслідок розігріву стволів гармат під час виконання вогневих завдань Раскошний А.Ф. Петренко В.М. Система озброєння і військової техніки науковий журнал 1(41)м. Харків 2015 р.
 51. Використання мультимедійного навчального артилерійського комплексу при підготовці фахівців РВіА. Дерев’янчук А.Й Москаленко Д.Р.Чопа Д.А. Сучасні інформаційні технології в сфері оборони та безпеки№3(24) 2015 с.129-132
 52. Основні принципи створення електронних симуляторів артилерійських комплексів. Дерев’янчук А.Й. Москаленко Д.Р. Чопа Д.А. Сучасні інформаційні технології в сфері оборони та безпеки№2(23) 2015 с.131-135.
 53. Партнерство студентів та викладачів в створенні мультимедійних засобів навчання. (Досвід кафедри військової підготовки) Дерев’янчук А.Й. Військова освіта. Збірник наукових праць №1(33) с.50-57.
 54. Малашенко А. Г., Лопаткін Ю. М., Кондратенко П. О., Дерев’янчук А.Й. Мolecular transistors based substituents biphenyl magazine "Nano- and Electronic Physics" №4, 2016, т. 8 стр. 04034(5 page).
 55. Trofymenko P.E., Khomenko A.V., Khyzhnya Ya.V., Boyko D.V., Zakharov M.V., Khomenko M.A., Computer modeling of molecular-ly thin film of liquid argon con-fined between diamond surfaces //Proceedings of the international conference nanomaterials : applica-tions and properties. – 2016. – Vol.5, No.1. – Р. 01PCSI02(6pp).
 56. Дерев’янчук А.Й., Пушкарьов Ю.І., Вакал А.О Вибір показників ефективності виконання вогневих завдань перспективними бойовими комплектами "Озброєння та військова техніка" ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2016, № 5(8), С. 124.
 57. Макеєв В.І., Вакал А.О., Петренко В.М., Житник В.Є., Раскошний А.Ф. Экспериментальные методы определения аэродинамических коэффициентов нормальной силы и опрокидывающего момента "Наука і техніка повітряних сил" ХУПС, 2016, № 4(25), С. 147.
 58. Трофименко П.Є., Демидко Л.С. Напрямки удосконалення вітчизняних зразків самохідної артилерії «Системи озброєння і військової техніки» ХУПС №2 (46) 2016 р.
 59. Дерев’янчук А.Й., Москаленко Д. Р., Бичко Д. Підхід до створення WEB-інтерфейсу інформаційно-дистанційних систем Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони №2(26), - Київ 2016, С. 99-103.
 60. Дерев’янчук А.Й. Вплив зручності інтерфейсу користувача на якісні показники підготовки військових фахівців Збірник наукових праць "Військова освіта", - Київ. №1(33), С. 81-85, 2016 р. - Київ.
 61. Макеєв В.І., Петренко В.М., Раскошний А.Ф. Експериментальні методи визначення аеродинамічних коефіцієнтів нормальної сили і перевертаючого моменту. Збірник наукових праць вип. 3(47). – Харків: ХУПС, 2016 р. − С. 21−25.
 62. Трофименко П.Є., Супрун О.Ф., Латін С.П., Матузко Б.П. Дивізійна артилерія армій СРСР та Німеччини на початку та в ході Другої світової війни "Збірник наукових праць", м. Харків, ХНУПС, №4(49), С. 61-65, 2016 р.
 63. Латін С.П., Трофименко П.Є., Сорокоумов Г.В. Новий підхід до розміщення обслуги причіпної гармати та інженерного облаштування вогневої позиції // «Системи озброєння і військова техніка» – Харків, 2016 р. – №1 (45). – С. 69 – 72.
 64. Макеєв В.І., Пушкарьов Ю.І., Мартиненко С.А., Пономаренко С.О. Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби. „Озброєння та військова техніка” ЦНДІ ОВТ ЗС України – м. Київ № 4(8) 2016 р.