ПРАВИЛА
прийому на кафедру військової підготовки Сумського державного університету 
для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 2019 році 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра військової підготовки Сумського державного університету (далі КВПСумДУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Законів України , “Про освіту“, “Про вищу освіту“, “Про військовий обов’язок і військову службу“, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2018 року № 910/412 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти” та від 14.12.2015 за № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

1.2. Перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги набору в 2018 році, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

1.2.1. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії.

1.2.2. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії.

1.2.3. Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів.

1.2.4. Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки.

1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян України для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

1.4. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.” 

1.6. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами) з урахуванням роз’яснень першого заступника НГШ ЗСУ від 26 червня 2017 р. № 321/3949 (додаток 13).

1.7. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.5.

1.8. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов'язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти (далі ЗВО).

1.9. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВП СумДУ протягом 2-ох років навчання (4 семестри) та комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово - професійної підготовки (3 тижні після першого року навчання) і 30-и добового навчального збору (після другого року навчання) на базі військових частин.

 З громадянами, які раніше проходили або проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, комплексні практичні заняття не проводяться.

1.10. Військова підготовка планується та може проводитись протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), або у строк від трьох (шести) тижнів поточного семестру (навчального року), методом проведення поточного семестрового збору.

 Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ЗВО і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.

1.11. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.

1.12. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

1.13. На громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

1.14. Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

ІІ. УМОВИ ВСТУПУ.

2.1. Організація вступних випробувано проводиться згідно з урахуванням вимог умов прийому на навчання до ЗВО, Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затвердженої сумісним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 14.12.2015 за № 719/1289 та затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360.

До вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2021 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі:

 - чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6).

- особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6).

- для громадян, які виявили бажання проходити навчання за кошти державного бюджету, додатково за результатами професійно-психологічного відбору за формою №10.

Медичний огляд проводиться за направленням від КВПСумДУ.

Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими комісіями за місцем служби.

2.3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Сумського державного університету.

2.4 Вступні випробування проводяться згідно розкладу (додаток 2).

2.5. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії з резолюцією декана факультету (додаток 3).

Заява повинна містити такі відомості:

Назва ЗВО, форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ЗВО, який закінчив, рік закінчення, спеціальність та ОКР для громадян, які мають вищу освіту);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

адреса проживання (за пропискою та фактична);

телефон для зв’язку, електронна адреса;

проходження військової служби;

в якому військкоматі знаходиться на обліку;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

за якою формою навчання бажає навчатись (за кошти фізичних осіб або кошти державного бюджету).

2.6. До заяви додаються:

- копія першої сторінки паспорта громадянина України (додаток 4);  

- копія ідентифікаційного коду (додаток 4);

- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) (додаток 5);

- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання; для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання) (додаток 6);

- копія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра) (додаток 7).

- ксерокопія посвідчення водія (за наявності) (додаток 8).

2.7. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають:

- заяву (рапорт) на ім'я голови відбіркової комісії;

- копію першої сторінки паспорта громадянина України;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію військового квитка;

- узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;

- витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки за вибраною військово-обліковою спеціальністю (додаток 9.1, 9.2.);

- відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.

2.8. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ЗВО організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ЗВО, які виявили бажання пройти військову підготовку з узагальненими даними про підсумки складання ними підсумкового контролю за попередні курси навчання (додаток 10,1., 10.2). Узагальнений список подається ректору ЗВО на затвердження. До списку додаються заяви громадян про їх бажання пройти військову підготовку. За резолюцією декана факультету здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, або низькі морально-ділові якості до списку не включаються.

Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів з копіями в електронній версії, їх заяви та копії документів, які визначені в п.2.6 цих Правил направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП СумДУ не пізніше 30 березня 2019 року.

Громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи надсилають на адресу відбіркової комісії КВПСумДУ (зворотній зв’язок).

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ЗВО (отриманому дипломі) змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Списки громадян кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

3.1. Конкурсний відбір студентів включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійно-психологічний відбір;

оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовки.

3.2. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

3.3. рофесійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152ДСК.
Професійно-психологічний відбір  базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.
Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу під час проведення тестування на ПЕОМ, облаштованих спеціалізованим програмним забезпеченням.
Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". 
Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на КВПСумДУ відраховуються.

3.4. Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється вступним випробуванням, яке складається з двох частин: теоретичної та практичної (додаток 11).

за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами (завданнями):

 І - військово-гуманітарна   підготовка – перевіряється  зріз  знань  з  історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V - військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах.  За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 2 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.

  Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

1) стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2) повороти на місці;

3) стройовий крок;

4) повороти під час руху;

5) підхід до начальника та відхід від нього.

Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд.

Якщо студент має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений, пошкоджений або брудний одяг), загальна оцінка   знижується   на   5 балів.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;

у 8, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;

у 5, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у 0, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві й більше помилки.

Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна максимальна кількість балів – 100.

Особа вважається такою, що пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 50 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

3.5. Рівень фізичної підготовки кандидатів для проходження військової підготовки проводиться за наявності висновку посадової особи медичного підрозділу ЗВО, у якому навчається здобувач (дільничного терапевту за місцем проживання для громадян, які мають вищу освіту) про відсутність протипоказань до фізичної підготовки за станом здоров’я і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до вимог Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України, затвердженої наказом начальника Генерального штабу-Головнокомандувача  Збройних Сил України від 11.02.2014р. №35 (додаток 19 Настанови).

Випробування проводиться за трьома вправами:

чоловіки - біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 3(1) км;

жінки - біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються протягом одного дня згідно розкладу. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. В цьому випадку вправа оцінюється не вище порогового рівня. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовки студентів вибірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму  від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів (додаток 12).

Кандидати на навчання оцінюються як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;

не виконувалась вправа на силу (№3; 7) чи витривалість (№8; 10) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

Кандидати, які отримали загальну оцінку “незадовільно”, зарахуванню не підлягають.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

3.6. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду, складається рейтинг вступника.  

Рейтинг кандидатів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки та рівня успішності навчання.

3.7. Кандидати, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу та обсягу набору на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією оформляється окремим протоколом з висновками: “рекомендуються до зарахування” або “не рекомендуються до зарахування” на КВПСумДУ.

Кандидати з числа випускників технікумів, коледжів, які успішно витримали конкурсний відбір включаються до рейтингового списку після зарахування до ЗВО на спеціальність за ОКР не нижче “бакалавр”.

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах конкурсної комісії КВП СумДУ та доводяться до відповідальних осіб відповідних ЗВО.

3.8. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Сумського державного університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” громадяни, які належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в ООС (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах ООС (АТО), а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в ООС (АТО) в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають право на першочергове зарахування при вступі до КВПСумДУ і відносяться до пільгових категорій відповідно до законодавства;.

Громадяни, що мають досвід бойових дій, участі у миротворчих операціях та ООС (АТО), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше 05.08.2019 року.

3.9. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція громадян за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

3.10. Громадяни, які зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за контрактом).

  За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов'язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО.

3.11. Громадяни, які зараховані на КВПСумДУ, укладають з ректором Сумського державного університету контракт в порядку, визначеному Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2012 року №48.

    Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім контракту про військову підготовку громадянина, укладається контракт про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО.
Якщо студент не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову підготовку. 
   На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, за умови укладання контракту у встановлений термін.
3.12. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при  собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.

  З усіх питань щодо вступних випробувань та порядку проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу на КВП СумДУ звертатись за адресою (зворотній зв'язок):

 Для листування: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва 165, “Кафедра військової підготовки Сумського державного університету”.

Для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Суми, відділення №4 секретарю конкурсної комісії КВП СумДУ.

Тел. ( 0542) 62-83-15

Web-сайт: www.kvp.sumdu.edu.ua

E-mail: info@kvp.sumdu.edu.ua

Додатки до правил вступу на кафедру військової підготовки СумДУ 2019.