Наказ Міністра оборони України

М І Н І С Т Е Р С Т В О          О Б О Р О Н И       У К Р А Ї Н И

Н А К А З 

Міністра оборони України
(по особовому складу)

“1” жовтня 2019 р.                                              м. Київ                                                        № 546

Відповідно до підпункту 4 пункту 51 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим громадянам, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу на кафедрі військової підготовки Сумського державного університету, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання “МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ”:

…(далі згідно алфавітного списку)

Міністр   оборони  України               А. П. ЗАГОРОДНЮК

Отримати військовий квиток офіцера зап асу з відміткою можна у військкоматах в яких студент перебуває на обліку (при собі мати приписне свідоцтво). Дівчата отримують військові квитки в обласних військкоматах за місцем прописки (навчання).

v.zhytnuk