ПРАВИЛА

прийому на кафедру військової підготовки Сумського державного університету

для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в 2020 році

зі змінами згідно наказу від 9 квітня 2020 року  № 0329-І

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кафедра військової підготовки Сумського державного університету (далі КВПСумДУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Законів України , “Про освіту““Про вищу освіту““Про військовий обов’язок і військову службу“, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” в редакції Постанови КМУ від 19.06.2019 № 584, сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 року № 910/412 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти” та від 14.12.2015 за № 719/1289 в редакції наказу від 18.06.2019 року № 316/833 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

1.2. Перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги набору в 2020 році, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

1.2.1. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії.
1.2.2. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії.
1.2.3. Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів.
1.2.4. Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки.
1.2.5. Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет.

1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі – Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян України (далі громадяни) для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

1.4. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу
(далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503 зі змінами від 13.02.2019 № 57 “Про затвердження змін до Переліку ВОС осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку ВОС, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу”.

1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти (далі ЗВО), військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.”

1.6. Громадяни проходять військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО.

1.7. Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ, укладається контракт про військову підготовку громадянина на кафедрі військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб за послуги, пов’язані з цією підготовкою або контракт про військову підготовку громадянина за державним замовленням.

1.8. Між громадянином, який виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, крім контракту про військову підготовку громадянина, укладається контракт про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та ЗВО.

1.9. Відстрочка від призову на строкову військову службу, звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період громадянам, які проходять військову підготовку, надається згідно із законодавством.

1.10. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВП СумДУ протягом 2-ох років навчання (4 семестри) та комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово – професійної підготовки та тактичної медицини (3 тижні після першого року навчання) і 30-и добового навчального збору (після другого року навчання) на базі військових частин.

З громадянами, які раніше проходили військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, комплексні практичні заняття не проводяться.

1.11. Військова підготовка планується та проводитись протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”), або у строк від трьох (шести) тижнів поточного семестру (навчального року), методом проведення поточного семестрового збору з використанням змішаної (дистанційної) форми навчання .

Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ЗВО і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.

1.12. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.

1.13. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

1.14. На громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

1.15. Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

ІІ. УМОВИ ВСТУПУ.

2.1. Організація вступних випробувано проводиться згідно з урахуванням вимог Умов прийому на навчання до ЗВО, Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затвердженої сумісним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 14.12.2015 за № 719/1289 в редакції наказу від 18.06.2019 року № 316/833 та Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360.

До Вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2022 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі:

– чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з записом в приписному свідоцтві за висновком «Придатний до військової служби». В разі іншого висновку «Не придатний», «Тимчасово не придатний», «Обмежено придатний», за результатами додаткового медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6).

– особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6).

– для громадян, які виявили бажання проходити навчання за кошти державного бюджету, додатково за результатами професійно-психологічного відбору за формою №10.

Медичний огляд проводиться за направленням від КВП Сум ДУ.

Заява повинна містити такі відомості:

Назва ЗВО, форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ЗВО, який закінчив, рік закінчення, спеціальність та ОКР для громадян, які мають вищу освіту);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

адреса проживання (за пропискою та фактична);

телефон для зв’язку, електронна адреса;

проходження військової служби;

в якому військкоматі знаходиться на обліку;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у приписному свідоцтві (медичній довідці) за результатами проходження ВЛК;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

за якою формою навчання бажає навчатись (за кошти фізичних осіб або кошти державного бюджету).

2.3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Сумського державного університету.

2.4.  Вступні випробування проводяться згідно розкладу, який буде розміщений на офіційному сайті кафедри після офіційного оголошення про скасування заходів карантину (додаток 2).

2.5. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії з резолюцією декана факультету (додаток 3).

Заява повинна містити такі відомості:

Назва ЗВО, форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ЗВО, який закінчив, рік закінчення, спеціальність та ОКР для громадян, які мають вищу освіту);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

адреса проживання (за пропискою та фактична);

телефон для зв’язку, електронна адреса;

проходження військової служби;

в якому військкоматі знаходиться на обліку;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

за якою формою навчання бажає навчатись (за кошти фізичних осіб або кошти державного бюджету).

2.6. До заяви додаються:

– копія першої сторінки паспорта громадянина України (додаток 4);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (додаток 4);

– копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) (додаток 5);

– довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання; для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання) (додаток 6);

– копія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра) (додаток 7).

– ксерокопія посвідчення водія (за наявності) (додаток 8).

2.7. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ЗВО, організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ЗВО, які виявили бажання пройти військову підготовку з узагальненими даними про підсумки складання ними підсумкового контролю за попередні курси навчання (додаток 9,1, 9.2). Узагальнений список подається ректору ЗВО на затвердження. До списку додаються заяви громадян про їх бажання пройти військову підготовку. За резолюцією декана факультету здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, або низькі морально-ділові якості, до списку не включаються.

Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів, їх заяви та копії документів, які визначені в п.2.6 цих Правил, направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП СумДУ до початку вступних випробувань в електронному вигляді на електронну пошту кафедри в форматі документа doc/docx та pdf з найменуванням файлу “назва ЗВО, ВСТУП” або в друкованому вигляді “Новою Поштою” за адресою м. Суми, відділення № 4, телефон отримувача +380-50-801-27-47 на ім’я Супрун О.Ф.

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи надсилають на адресу відбіркової комісії КВПСумДУ в електронному вигляді на електронну пошту кафедри в форматі документа doc/docx та pdf з найменуванням файлу “ПІБ, ВСТУП” або в друкованому вигляді “Новою Поштою” за адресою м. Суми, відділення № 4, телефон отримувача +380-50-801-27-47 на ім’я Супрун О.Ф.

Довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я може бути надіслана пізніше вказаних термінів, враховуючи терміни роботи комісій під час карантину але не пізніше 10 серпня 2020 року.

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ЗВО (отриманому диплому) змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Списки громадян кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів через Web-сайт кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

3.1. Конкурсний відбір студентів включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійно-психологічний відбір;

оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовки.

3.2. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

3.3. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152ДСК.

Професійно-психологічний відбір  базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу під час проведення тестування на ПЕОМ, облаштованих спеціалізованим програмним забезпеченням.

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на КВПСумДУ відраховуються.

3.4. Рівень знань з допризовної підготовки

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування громадян, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). (додаток 10)

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами:

І – військово-гуманітарна   підготовка – перевіряється  зріз  знань  з  історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ – статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ – вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV – тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V – військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах.  За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 2 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.

Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів (завдань), а саме:

1) стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2) повороти на місці;

3) стройовий крок;

4) повороти під час руху;

5) підхід до начальника та відхід від нього.

Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд.

Якщо студент має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений, пошкоджений або брудний одяг), загальна оцінка   знижується   на   5 балів.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;

у 8 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;

у 5 балів, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у 0 бали, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві й більше помилки.

Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна максимальна кількість балів – 100.

Особа вважається такою, що пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 50 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

3.5. Рівень фізичної підготовки кандидатів для проходження військової підготовки проводиться за наявності висновку посадової особи медичного підрозділу ЗВО, у якому навчається здобувач (дільничного терапевту за місцем проживання для громадян, які мають вищу освіту) про відсутність протипоказань до фізичної підготовки за станом здоров’я і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до нормативів установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил України) на день здачі вступних випробувань (додаток 19 Настанови з фізичної підготовки в ЗС України).

Випробування проводиться за трьома вправами:

чоловіки – біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 3(1) км;

жінки біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються протягом одного дня згідно розкладу. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. В цьому випадку вправа оцінюється не вище порогового рівня. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовки студентів вибірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму  від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів (додаток 11).

Кандидати на навчання оцінюються як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;

не виконувалась вправа на силу (№3;7) чи витривалість (№8;10) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

Кандидати, які отримали загальну оцінку “незадовільно”, зарахуванню не підлягають.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

3.6. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду, складається рейтинг абітурієнтів.

Рейтинг абітурієнтів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки та рівня успішності навчання.

В разі неможливості проведення вступних випробувань через запровадження (продовження) карантину для запобігання поширенню коронавірусу CОVІD-19 до 01.07.2020 року, вступні випробування провести дистанційно з використанням Web-ресурсів програми конкурсного відбору.

При цьому оцінка рівня фізичної підготовки враховується:

– для здобувачів вищої освіти – як середня арифметична оцінок з дисципліни “Фізичне виховання” за попередні семестри навчання в ЗВО, які будуть надані згідно довідки ЗВО, завіреної деканом факультету (директором інституту);

– для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра буде враховуватись оцінка, яка визначена в додатку до диплому про вищу освіту.

3.7. Кандидати, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу та обсягу набору на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією оформляється окремим протоколом з висновками: “рекомендуються до зарахування” або “не рекомендуються до зарахування” на КВПСумДУ.

Кандидати з числа випускників технікумів, коледжів, які успішно витримали конкурсний відбір включаються до рейтингового списку після зарахування до ЗВО на спеціальність за ОКР не нижче “бакалавр”.

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах конкурсної комісії та на Web-сторінці КВП СумДУ.

3.8. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора СумДУ на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу ректора СумДУ насамперед включаються громадяни, яких рекомендовано відбірковою комісією до зарахування та які:

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО (ООС), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО (ООС), а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО (ООС) в районах її проведення у порядку, установленому законодавством;

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право під час вступу до КВПСумДУ;

прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу після завершення навчання згідно з пунктом 4 розділу І цієї Інструкції;

мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.

Решту громадян до проекту наказу включають відповідно до рейтингового списку.

Громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та АТО (ООС), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я. Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше 08.08.2020 року.

3.9. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція громадян за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

3.10. Громадяни, які зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу можуть проходити військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО.

3.11. Протягом одного місяця з дня зарахування між громадянином, якого зараховано для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ, на базі якого проводиться військова підготовка, укладається відповідний контракт про військову підготовку громадянина, а для тих, хто виявив бажання проходити військову підготовку за кошти державного бюджету, – також контракт із Міністерством оборони України (іншим військовим формуванням) щодо проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після завершення навчання.

Якщо громадянин не підписав ці контракти протягом одного місяця, цей громадянин відраховується зі списку зарахованих для проходження військової підготовки.

На вакантні місця зараховуються громадяни згідно з рейтингом за умови укладання контракту протягом одного місяця.

3.12. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при  собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.

3.13 Вартість навчання складає 5750 грн за семестр (всього 4 семестри), оплата посеместрово (помісячно).

З усіх питань щодо вступних випробувань та порядку проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу на КВП СумДУ звертатись за адресою (зворотній зв’язок):

Для листування: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва 165, “Кафедра військової підготовки Сумського державного університету”.

Для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Суми, відділення №4 секретарю конкурсної комісії КВП СумДУ, тел. отримувача 050 801 27 47.

Тел. ( 0542) 62-83-15, Web-сайт: www.kvp.sumdu.edu.ua,

E-mail: info@kvp.sumdu.edu.ua

 

Додатки до правил вступу на кафедру військової підготовки СумДУ 2020.