Н А К А З  Міністра оборони України

М І Н І С Т Е Р С Т В О          О Б О Р О Н И       У К Р А Ї Н И

Н А К А З 

Міністра оборони України
(по особовому складу)

“03” вересня 2020 р.                                                                      м. Київ                                                                                                       № 431

Відповідно до підпункту 4 пункту 51 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим громадянам, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу на кафедрі військової підготовки Сумського державного університету, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання “МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ”:

…(далі згідно алфавітного списку)

Міністр   оборони  України                                                                        АНДРІЙ ТАРАН

 

Отримати військовий квиток офіцера запасу  можна після 01 листопада 2020 у військових комісаріатах, за місцем перебування на військовому обліку (куди напрвлена особова справа).

v.zhytnuk