У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 року №381 „Про заходи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів” 1.09.2007 року Військовий інститут ракетних військ і артилерії Сумського державного університету розформований, а на його базі створено кафедру військової підготовки Сумського державного університету (далі кафедра). 

Кафедра є правонаступником Військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського державного університету з військової підготовки громадян України (далі громадян) за програмою офіцерів запасу. 

На сьогодні Сумський державний університет – це єдиний в регіоні вищий навчальний заклад, який має право проводити військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу з присвоєнням первинного офіцерського звання. 

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України з 2006 року впроваджується принципово новий вид виконання військового обов’язку – добровільна служба у військовому резерві. Підготовка резервістів повинна забезпечити формування військово-навчальних ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил. Враховуючи те, що на території регіону військові навчальні заклади, які здатні проводити підготовку резервістів відсутні, то це завдання покладено на кафедру військової підготовки Сумського державного університету. 

Про актуальну потребу у таких фахівцях свідчить той факт, що одним з основних умов при працевлаштуванні кандидатів до силових структур, відомств і установ України, є наявність офіцерського звання. 

На кафедрі створені всі необхідні умови для якісного проведення військової підготовки з громадянами за програмою підготовки офіцерів запасу це, насамперед, наявність штату досвідчених науково-педагогічних працівників та розвинутої навчально-матеріальної бази. 

Кафедра в своїй діяльності керується положеннями Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про вищу освіту”, “Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), сумісних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 №719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”. 

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії https://youtu.be/-YwuPPgGhZU.

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії https://youtu.be/lT3hKx6VJhI.

Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів https://youtu.be/pMq1FI9ZOkI.

Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки https://youtu.be/Mu6p2sGXiCw.

Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет https://youtu.be/8Ubasl5Glkc.

Вищі навчальні заклади України, з якими кафедрою встановлені договірні відносини в сфері надання освітніх послуг з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян України, з числа здобувачів ступеня вищої освіти не нижче бакалавра:

Сумський державний університет;

Сумський національний аграрний університет;

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка;

Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ;

Національний університет “Чернігівська політехніка”;

Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка;

Черкаський державний технологічний університет;

Черкаський факультет Національного університету “Одеська юридична академія”;

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя;

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини;

Херсонський державний університет;

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ;

Донецька державна машинобудівна академія (м. Краматорськ);

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка;

Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля;

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк).

Віртуальну екскурсію по кафедрі можна здійснити з вашого мобільного через додаток “Кафедра військової підготовки СумДУ”:

Зацікавились? Завантажуйте додаток з Google Play за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulab.artg&hl=ru.