Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я

     Шановні здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти та громадяни з вищою освітою, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Сумського державного університету в 2020 році

За рекомендаціями Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, з метою розвантаження військово-лікарські комісії військових комісаріатів під час проведення літньої призивної компанії 2020 року, придатність громадян до військової служби за станом здоров’я для зарахування на кафедру військової підготовки Сумського державного університету в 2020 році буде визначатись на підставі:

чоловіки: за записом в приписному свідоцтві по результатам медичного огляду військово-лікарськими комісіями з висновком «Придатний до військової служби». В разі іншого висновку «Не придатний», «Тимчасово не придатний», «Обмежено придатний», за результатами додаткового медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6 Правил).

особи жіночої статі: без змін, за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 6 Правил).

– для громадян, які виявили бажання проходити навчання за кошти державного бюджету, всіх категорій, додатково за результатами професійно-психологічного відбору відповідних комісій районних (міських) військових комісаріатів за формою №10.

Медичний огляд проводиться за направленням від КВП Сум ДУ (додається).

Для тих громадян (чоловіків), які вже пройшли військово-лікарські комісії і мають довідку, придатність до військової служби за станом здоров’я буде визначатись за висновком у довідці.

З повагою,

Секретар Приймальної комісії

Олег СУПРУН

v.zhytnuk