Зміни до наказу «Про оголошення та організацію конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу»

На виконання Постанови Кабінету Міністрів «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу CОVІD-19» № 211 від 11.03.2020 року, наказу Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу CОVІD-19» № 406 від 16.03.2020 року, на доповнення до наказів ректора «Про заходи запобігання поширенню коронавірусу CОVІD-19» № 0154-VІ від 12.03.2020 року, «Щодо організації навчального процесу під час карантину» № 0164-VІ від 17.03.2020 року та «Про організаційні роботи в університеті під час карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусу CОVІD-19» № 0281-І від 19.03.2020 року, а також з  метою якісної організації та проведення конкурсного відбору серед громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу під час карантину,

Ректором Сумського Державного університету внесено зміни до наказу «Про оголошення та організацію конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової  підготовки в 2020 році» та затвердженому цим наказом додатку № 1 про Правила прийому громадян України на кафедру військової підготовки Сумського державного університету для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 2020 році, а саме:

Вступні випробування проводяться згідно розкладу, який буде розміщений на офіційному сайті кафедри після офіційного оголошення про скасування заходів карантину (додаток 2).

Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів, їх заяви та копії документів, які визначені в п.2.6  Правил, направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП СумДУ до початку вступних випробувань в електронному вигляді на електронну пошту кафедри в форматі документа doc/docx та pdf з найменуванням файлу “назва ЗВО, ВСТУП” або в друкованому вигляді “Новою Поштою” за адресою м. Суми, відділення № 4, телефон отримувача +380-50-801-27-47 на ім’я Супрун О.Ф.

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи надсилають на адресу відбіркової комісії КВПСумДУ в електронному вигляді на електронну пошту кафедри в форматі документа doc/docx та pdf з найменуванням файлу “ПІБ, ВСТУП” або в друкованому вигляді “Новою Поштою” за адресою м. Суми, відділення № 4, телефон отримувача +380-50-801-27-47 на ім’я Супрун О.Ф.

Довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я може бути надіслана пізніше вказаних термінів, враховуючи терміни роботи комісій під час карантину але не пізніше 10 серпня 2020 року.

Списки громадян кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів через Web-сайт кафедри не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду, складається рейтинг абітурієнтів.

Рейтинг абітурієнтів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки та рівня успішності навчання.

В разі неможливості проведення вступних випробувань через запровадження (продовження) карантину для запобігання поширенню коронавірусу CОVІD-19 до 01.07.2020 року, вступні випробування провести дистанційно з використанням Web-ресурсів програми конкурсного відбору.

При цьому оцінка рівня фізичної підготовки враховується:

– для здобувачів вищої освіти – як середня арифметична оцінок з дисципліни “Фізичне виховання” за попередні семестри навчання в ЗВО, які будуть надані згідно довідки ЗВО, завіреної деканом факультету (директором інституту);

– для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра буде враховуватись оцінка, яка визначена в додатку до диплому про вищу освіту.

v.zhytnuk