На кафедрі військової підготовки Сумського Державного університету (КВП СумДУ) реалізована система змішаного навчання.

Змішане  навчання передбачає існування двох циклів – дистанційного, тобто самостійного вивчення теоретичного матеріалу і очних занять. Співвідношення використання в рамках змішаної форми навчання традиційної очної форми навчання і дистанційного навчання може відрізнятися і залежить від великої кількості факторів

Доступ до дистанційної частини курсу студентам Сумського державного університету, які зараховані на  КВП СумДУ, відбувається через особистий кабінет студенда. У випадку відсутності доступу зверніться до навчальної частини кафедри.  

Для доступу до дистанційної частини курсу студентам інших ЗВО та громадянам, які зараховані на  КВП СумДУ, необхідно зареєструватись на сайті mix.sumdu.edu.ua/registration?groups=DMT Для цього заходимо на сторінку та заповнюємо відповідні комірки. 

В полі «Логин» набираємо імя (идентифікатор) облікового запису користовуча  системи латиницею, з маленької букви, наприклад «tarasenko». В полі «email» набираємо адресу діючої особистої електронної пошти (української або google) на яку прийде лист з інформацією про ваш логін та пароль, наприклад «taras@ukr.net». В комірці “Личная информация ФИО” вказуємо призвіще, ім’я, по-батькові в називному відмінку, українською мовою. 

Ставимо курсор в поле «Выберите свою групу» та 

Із випадаючого списку вибираємо номер взводу в який ви зараховані (номер взводу можна дізнатися у відповідальної особи, якій здавали документи для зарахування на кафеду або зателефонувавши на кафедру 0542 62 83 15), наприклад «ВП-33» та натискаємо кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».

На екрані відобразиться інформація щодо успішності реєстрації. Якщо логін, який ви вибрали для реєстрації вже зайнятий в системі, то відповідна інформація з’явиться на екрані та вам необхідно його уточнити (змінити).

Після успішної реєстрації натискаємо на кнопку «РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ», або входимо в систему використовуючи логін та пароль, які були надіслані вам на електронну пошту.

Дистанційний курс з дисципліни “Військова підготовка)” складається з чотирьох частин, кожна з яких відповідає одному семестру навчання (5 семестр, 6 семестр, 7 семестр, 8 семестр), які будуть доступні вам почергово.

Натискаємо на кнопку «Військова підготовка 7 семестр».


Кожна частина містить п’ять – вісім модулів та кожен з модулів відповідає конкретному предмету, який вивчається на кафедрі військової підготовки.В верхній частині праворуч,  через декілька діб буде інформація про ваш номер варіанту (наприклад: «варіант 14»), згідно якого необхідно виконувати практичні завдання. В лівій частині знаходиться перелік викладачів, з якими ви можете спілкуватися під час вивчення курсу. Натискаючи кнопку «лекції» (чи «план» де встановлені строки вивчення та звітності за модуль) переходимо до змісту.

Модуль складається з декількох тем, які подані у певній послідовності, що розкривають зміст і суть навчальних питань. Кожна тема містить «Конспект заняття», який необхідно вивчити самостійно, «Питання для самоперевірки», які можна  використати для закріплення знань. Звітними матеріалами, які необхідно виконати самостійно є практичне завдання та (або) тест, та (або) інтерактивне завдання чи лабораторна робота. Наприклад: до модуля 1 тема 1 необхідно виконати тільки практичне завдання, до модуля 1 тема 3 необхідно виконати тільки тест.

З метою ефективного засвоєння навчального матеріалу рекомендується паралельне вивчення модулів.

Виконання тестових, інтерактивних та практичних завдань рекомендується здійснювати одразу після вивчення теми.

У випадку виконання тесту студенту автоматично формуються  тести, на які необхідно відповісти, час відповідей необмежений. У тестах «Блок 1» необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих варіантів, у тестах «Блок 2» необхідно вибрати декілька правильних відповідей (2-4) із запропонованих варіантів. Після відповіді на всі питання, у правій частині екрана відображається результат. У випадку правильної відповіді не менше ніж на 60% поставлених питань виконання тесту зараховується. Кожен студент має три спроби. Якщо після трьох спроб тест не зараховано, то наступні спроби можливі після дозволу викладача.

Практичне завдання студент виконує згідно варіанта в редакторі курсу або в будь якому редакторі та надсилає файл через систему курсу. За результатами виконання практичних завдань викладач індивідуально оцінює кожного студента.

Для консультацій з питань, що виникають під час вивчення даного курсу, звертатись до викладача електронною поштою.

Для успішного вивчення матеріалу необхідно дотримуватись встановлених календарним планом часових проміжків для своєчасного та рівномірного вивчення матеріалу.

Для допуску до підсумкового контролю знань із дисципліни необхідно набрати не менше 60% балів за виконання завдань в кожному модулі.

Формою підсумкового контролю є диференційований залік у формі тестування, на яке виносяться по 2 питання з кожного тестового завдання. У разі успішного складання заліку студент отримує підсумкову оцінку за семестр з дисципліни «Військова підготовка».