Запрошуємо на екскурсію кафедрою військової підготовки СумДУ


Loading...

This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка військових фахівців

f3

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії.

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії.

f5

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів артилерійської розвідки

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет.

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів.

Про нас

 У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 року №381 „Про заходи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів” 1.09.2007 року Військовий інститут ракетних військ і артилерії Сумського державного університету розформований, а на його базі створено кафедру військової підготовки Сумського державного університету (далі кафедра). 

   Кафедра є правонаступником Військового інституту ракетних військ і артилерії Сумського державного університету з військової підготовки громадян України (далі громадян) за програмою офіцерів запасу. 

   На сьогодні Сумський державний університет – це єдиний в регіоні вищий навчальний заклад, який має право проводити військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу з присвоєнням первинного офіцерського звання. 

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України з 2006 року впроваджується принципово новий вид виконання військового обов’язку – добровільна служба у військовому резерві. Підготовка резервістів повинна забезпечити формування військово-навчальних ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил. Враховуючи те, що на території регіону військові навчальні заклади, які здатні проводити підготовку резервістів відсутні, то це завдання покладено на кафедру військової підготовки Сумського державного університету. 

   Про актуальну потребу у таких фахівцях свідчить той факт, що одним з основних умов при працевлаштуванні кандидатів до силових структур, відомств і установ України, є наявність офіцерського звання. 

 На кафедрі створені всі необхідні умови для якісного проведення військової підготовки з громадянами за програмою підготовки офіцерів запасу це, насамперед, наявність штату досвідчених науково-педагогічних працівників та розвинутої навчально-матеріальної бази. 

   Кафедра в своїй діяльності керується положеннями Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про вищу освіту”, “Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), сумісних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 №719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”. 

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

   Вищі навчальні заклади України, з якими кафедрою встановлені договірні відносини в сфері надання освітніх послуг з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян України, з числа здобувачів ступеня вищої освіти не нижче бакалавра:

 • Сумський державний університет.
 • Сумський національний аграрний університет.
 • Українська академія банківської справи Сумського державного університету.
 • Сумський державний педагогічнмй університет імені А.С.Макаренка.
 • Сумська юридична філія Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Чернігівський національний технологічний університет.
 • Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права філіал Київського міжнародного науково-технічного університету.
 • Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченко.
 • Черкаський державний технологічний університет.
 • Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 • Міжрегіональна академія управління персоналом. 
 • Херсонський державний університет.
 • Донбаський державний технічний університет (Лисичанськ).
 • Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (Старобельськ).
 • Маріупольський державний університет.
 • Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ).

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі

За військово-обліковими спеціальностями для офіцерів ракетного та артилеристського спрямування:
Громадянам:

Громадяни можуть проходити військову підготовку за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом) за встановленими військово обліковими спеціальностями із залученням науково-педагогічних працівників і навчально-матеріальної бази Сумського державного університету та Міністерства оборони України.