Про зміну вартості підготовки офіцерів запасу

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

 

від 28 січня 2020 р.                                        м. Суми                                                         №0073-І

 

Про зміну вартості підготовки

офіцерів запасу

 

На підставі п.7 ст.73 Закону України «Про вищу освіту» щодо порядку зміни плати за навчання, зважаючи на п. 3.1. укладених договорів про військову підготовку громадянина України на кафедрі військової підготовки СумДУ між Сумським державним університетом та фізичною (юридичною) особою, яким передбачені умови щодо зміни вартості підготовки з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік; зважаючи на динаміку суттєвого зростання мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників, зумовлену змінами в законодавстві, а також вартості енергоносіїв і комунальних послуг у 2020 році

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити зміни вартості військової підготовки громадян України з початку весняного семестру 2019/2020 навчального року з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції (4,1 %) за 2019 р., для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.
Рік набору Оплата за семестр, гри. Всього
2018 (4 семестри) 4995 4995
2019 (2, 3, 4 семестри) 5335 16005

 

 1. Дія п. 1 цього наказу поширюється на відповідних студентів, які навчаються на умовах фінансування за рахунок фізичних (юридичних) осіб за договорами, що укладені, починаючи з 01.01.2016 р. та в яких передбачене право виконавця змінювати розмір плати за навчання.
 2. Встановити, що плата за навчання здобувачем освіти, визначених цим наказом, вноситься замовниками з урахуванням змін вартості, незалежно від фактично здійсненої оплати за укладеними договорами.
 3. Встановити наступний механізм реалізації п. 1-3 наказу:
  • Розрахунок за навчання в частині оплати замовниками різниці між попередньою та зміненою вартістю навчання за весняний семестр 2019/2020 н.р. може здійснюватись щомісячно, але повинен бути завершеним в повному обсязі до початку семестрового контролю.
  • Попередньо сплачені замовниками кошти, що залишаються після погашення вартості навчання за весняний семестр 2019/2020 н.р., спрямовуються на оплату наступного періоду навчання.
 4. Начальнику центру бенчмаркінгу та веб-менеджмент Фільченку Д.В. розмістити до 05.02.2019 р. на сайті СумДУ інформацію щодо змін вартості навчання.
 5. Відділу договірних відносин у випадку звернення фізичних осіб (замовників) щодо укладення додаткових угод про зміну вартості навчання – забезпечити підготовку та укладення таких угод.
 6. Відділу договірних відносин до 28.02.2020 р. надати кафедрі військової підготовки відповідні списки студентів, вартість навчання яких з початку весняного семестру 2019/2020 навчального року змінюється . Кафедрі військової підготовки до 02.03.2020 р. довести інформацію вищезазначеним одержувачам послуги.
 7. Відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести даний наказ до кафедри військової підготовки СумДУ, навчального відділу, відділу договірних відносин, планово-фінансового відділу.
 8. Контроль за виконанням даного наказу покласти па проректора з науково-педагогічної роботи О.В. Бріжатого.

 

 

Ректор                              А.В. Васильєв

v.zhytnuk